Mi az őrangyalom?

a ti Őrangyal ez egy ajándék, amelyet Isten teremtett neked. Lehet, hogy nem láthatók, mert természetfeletti entitásnak tekintik őket, vagy nem lépnek kapcsolatba velünk közvetlenül, de finom jelek révén tárulnak elénk. Lehet, hogy vitatott kérdés, hogy léteznek-e vagy sem, de okunk van azt hinni, hogy vannak! A katolikus egyházban a népi odaadás tagadhatatlan.

Fedezze fel a neve alatt Őrangyal születési dátumod szerint:

JANUÁR
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ÁPRILIS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
JÚLIUS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
OKTÓBER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
FEBRUÁR
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             

LEHET
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
AUGUSZTUS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
NOVEMBER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
MÁRCIUS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

JÚNIUS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
SZEPTEMBER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
DECEMBER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

7 jelet figyelhet meg, ha úgy gondolja, hogy őrangyalunk megpróbál veled beszélni:

  1. Illat: Előfordult már, hogy vonzotta az édes illat, de nem tudta kideríteni, honnan származik? Az ilyen illatok vélhetően őrangyalunk jelenlétét jelzik. Amikor legközelebb érzi ezt az érzést, biztonságban érezheti magát, tudván, hogy valaki megvéd.
  2. Angyal alakú felhők: Van, amikor felnéz az égre, és talál egy véletlenszerű angyal alakú felhőt. Egyesek véletlennek nevezhetik, de úgy gondolják, hogy ez annak a jele lehet, hogy őrangyalunk közel van.
  3. Toll az utadon: Ha járás közben találkozik egy tollal a helyes útján, az az egyik legerősebb mutató, hogy egy angyal jelenléte körülötted van.
  4. Csecsemők és háziállatok: A csecsemők és háziállatok természetüknél fogva tiszta és ártatlan lelkek. Úgy gondolják, hogy nagyon érzékenyek az angyal jelenlétére. Ezért, amikor megfigyeled, hogy egy csecsemő a mennyezetet bámulja és mosolyog, vagy ha kedvence egy olyan helyre koncentrál, ahol semmi sem létezik, ez azt jelentheti, hogy egy őrangyal jelenlétében vagy.
  5. Érmék: Voltak olyan időszakok az életben, amikor furcsa helyeken vagy valahol talált érméket? Ez a jel mutatja az angyalod erős támogatását irántad, és ez az egyik módja annak, hogy kapcsolatba lépjenek velünk.
  6. Zene: Az illatokhoz hasonlóan a zene is annak a jele lehet, hogy az angyalod veled van. Előfordulhat, hogy megnyugtató, nyugtató zenét talál a fülében zúgva, vagy belülről érkezik. Lehet, hogy nem tudja megmagyarázni, hogy a dallam honnan származik, vagy miért hallgatja, de ez jelzi angyalunk jelenlétét.
  7. Fényes fények: Észrevetted már, hogy furcsa fények egy pillanatra megjelennek, majd eltűnnek? Van, amikor az emberek csak egy pillanatra látták a színes villanásokat, mielőtt elmúlnának. Ez azt jelzi, hogy angyalunk közel van, próbáljon nyugodt maradni jelenléte ismeretében!

Imádkozz ezt az erős imádságot Őrangyalodhoz, hogy megvédjen minden gonosztól

Az ima alternatívája a népszerű "Isten angyala" imának.

Sokan ismerik az őrangyalhoz intézett "Isten angyala" imádságot. Ez egy egyszerű ima, amelyet a gyermekek megtanítanak és felnőttkorban megőrznek. A katolikus egyház gazdag imakincsében azonban nem ez az egyetlen ima.

Az őrangyalodnak mondható sokféle ima között az alábbiakban egy másik alternatíva található. Átfogó ima ez, amely kiemeli angyalaink különböző tevékenységeit. Az ima emlékeztet arra, hogy szent angyalaink hatalmas közbenjárók, akik folyamatosan megvédenek minket a gonosztól és megpróbálnak elfordítani a bűntől. Minden nap fenntartanak minket, és láthatatlan segítséget nyújtanak számunkra, amelyet általában soha nem veszünk észre.

Őrangyalaink az igazi "társak" az életben, nap mint nap velünk a szentség utján. Ha olyan imát keres, amely segít emlékezni erre a gyönyörű valóságra, íme egy ima, amelyet naponta lehet imádkozni, és amely segít megszilárdítani velük a mélyebb kapcsolatot.

Hűséges társ, akit Isten kinevezett gyámomnak, védelmezőmnek és védőmnek, és aki soha nem hagyja el az oldalamat, hogyan fogom megköszönni hűségét és szeretetét, valamint mindazokat az előnyöket, amelyeket nekem adott? Te vigyázol rám, amíg alszom; Vigasztalsz, amikor szomorú vagyok Akkor veszel fel, amikor szomorú vagyok elkerüli azokat a veszélyeket, amelyek engem fenyegetnek; figyelmeztetsz az eljövőkre; elválasztasz engem a bűntől, és jóra gerjesztesz; Bűnbánatra buzdítasz, amikor elesem, és kiengesztelsz Istennel.

Régen a pokolba kellett volna dobnom, hacsak imádsággal nem fordítottad el tőlem Isten haragját. Ne hagyj el, és soha ne is hagyj el, kérlek, de mégis vigasztalj a nehézségekben, fékezz a jólétben, védj meg a veszélyben, segíts a kísértésekben, nehogy a veszély valamelyik pillanatában alá kerüljek. Felajánlja az isteni felség előtt imáimat és nyögéseimet, valamint minden kegyességi munkámat, és késztessen kitartásra a kegyelemben, amíg el nem érem az örök életet. Ámen.

Őrangyal

5 elképesztő tény az angyalunkról, mint védelmezőről

Sokat köszönhetünk Szolgáló Angyalainknak, akik legtöbbször tudtunk nélkül őrznek és védenek bennünket.

"Lássátok meg, hogy nem vetitek meg e kicsik egyikét sem, mert mondom nektek, hogy angyalaink, akik a mennyben vannak, mindig a mennyben tartózkodó Atyám arcát látják" (Máté 18:10).

Október 2-án a Szent Őrangyalok ünnepét ünneplik a katolikus egyházban. 1670-ben X. Kelemen pápa ezt a napot az egyetemes naptárban úgy határozta meg, hogy tisztelje angyalainkat, akik mindennap megvédenek bennünket, mert küldetésük a védelem.

Bár e nap figyelmének legnagyobb részét a személyes angyalokra fordítják, az egyházban hagyomány (ezt teológusok tanítják, mint pl. Aquinói Szent Tamás), hogy minden országnak, városnak, egyházmegyének és egyházközségnek megvan a maga Őrangyala.

Ők Isten szolgái és küldöttei, nagy rejtélybe burkolva. Az újságok néha olyan csodákról számolnak be, amikor valakit egy titokzatos alak ment meg a baleset elől, amelyet gyakran soha többé nem látnak.

Sokat köszönhetünk őrangyalainknak, akik legtöbbször tudomásunk nélkül őrködnek és védenek minket. Csendben avatkoznak be, feladatukat a lehető legnagyobb alázattal teljesítik.

Hogy segítsen megbecsülni ezeket a "mennyei segítőket", íme 5 elképesztő tény őrangyalainkról égi hierarchiák:

1) A világon minden embernek van Őrangyala (keresztény vagy sem)

A teológusok úgy vélik, és a YOUCAT is megerősíti, hogy „minden ember kap egy őrangyalt Istentől” (55.). Ez összhangban van a Szentírással, Aquinói Tamás, Bazil és Jeromos szentek tanításaival, valamint a nem keresztények tapasztalataival, akik azt hiszik, hogy egy őrangyal segítette őket. A keresztény élet megtanított minket ezekről a fénylényekről.

Mike Aquilina ír egy barátjának ilyen élményéről, akivel találkozott az Isten angyalai című könyvében:

- Egy barátom, a Harvard nevezetes képzettségű filozófusa fiatal korában hitetlen volt. Egy nap az óceánban úszott, és az aljzat elmosta. Tudta, hogy megfullad, nem remélte a mentést, amikor hirtelen egy erős kar megragadta és a partra vontatta. Mentője nagy, izmos srác volt. Amikor a barátom megpróbálta megköszönni, a srác kinevette, majd eltűnt. Ez egy mérföldkő volt a barátom megtérési útjában.

2) Az angyalokat az élet elején nevezik meg

Amint a katekizmus kifejti: "kezdettől a halálig az emberi életet ébersége és közbenjárása veszi körül" (CCC 336). Ez a kijelentés egyeseket arra késztet, hogy azt higgyék (például Szent Anselm), hogy az angyalokat a test és a lélek egyesülésének pillanatában nevezik meg az anyaméhben. Ha ez igaz (dogmatikailag nincs megfogalmazva és ezért vitatható), akkor ebből következik, hogy a terhes nőknek két Őrangyaluk van, akik gondozzák őket és gyermekeiket.

3) Az angyaloknak vannak neveik, de Isten megadja nekik ezeket a neveket

A Katolikus Hagyomány arra utasított minket,

"A Szent Angyalok elnevezésének gyakorlatát el kell vetni, kivéve Gabriel, Raphael és Michael eseteit, akiknek nevét a Szentírás tartalmazza." (Az Isteni Istentisztelet és a Szentségek Kongregációja, Népi Jámborság Directory, n. 217., 2001).

Ennek oka az, hogy egy név bizonyos mértékű tekintélyt tartalmaz egy másik személy felett. Ha tudom a nevét, akkor bármikor felhívhatlak, amikor csak akarok, és némi tekintélyt érzek felettetek. Őrangyalaink felett nincs hatáskörünk. Csak egy parancsnoknak jelentenek: magának Istennek. Kérhetünk tőlük segítséget vagy segítséget, de nem szabad azt éreznünk, hogy rendelkezésünkre állnak.

Az Egyház ezután elriaszt minket attól, hogy angyalainkat elnevezzük, mivel lehet, hogy nevet kapunk az imában, de lehet, hogy nem isteni ihletésű. Befolyásolhatja az ördög vagy a saját emberi gondolataink. Csak három megerősített angyalnév található a Szentírásban, ezért bármilyen más nevet, amelyet kapunk, nehéz megerősíteni, hogy Isten ihlette őket.

Őrangyal
Őrangyal

4) Halálunkkor nem válunk őrangyalokká

A közhiedelemmel ellentétben nincs mód arra, hogy a halál után angyalokká váljunk. Ha meghalunk, akkor pillanatnyilag elszakadhatunk testünktől, de az idők végén újra csatlakozunk hozzájuk. Várakozás közben nem válunk angyalokká. Minden angyal az idők elején, a teremtés egyetlen pillanatában jött létre.

Emlékezzetek Isten Kegyelmének Jeremiás prófétához intézett szavaira: "Mielőtt a méhben megalakítottalak, megismertelek, és mielőtt megszülettél, megszenteltelek" (Jeremiás 1,5).

Istennek egy Őrangyal volt a fejében, amikor megteremtette a világot.

5) Az Őrangyalok segítségünkre vannak

A katekizmus az őrangyalt "pásztorként" írja le, akinek meg kell védenie és örök életre kell vezetnie minket. Legfőbb céljuk, hogy segítsen nekünk a mennybe jutni, és arra buzdítanak bennünket, hogy naponta imádkozzunk hozzájuk, minden szükség esetén segítségüket kérve.

Az egyház kiváló imát kínál, amelyet fiatalok és idősek is imádkozhatnak:

Isten angyala,
kedves gyámom,
Akinek Isten feltétel nélküli szeretete
itt bezár,

Mindig ezen a napon,
legyél mellettem,
Megvilágítani és védeni,
Vonalzó és útmutató.
Ámen.

Imádság az őrangyalhoz:

Őrangyal,
édes társaság,
Ne hagyj el,
sem éjjel, sem nappal,
amíg nem pihenek
karjaiban
Jézus, József és Mária.

Az Őrangyal másik verziója:

Őrségem angyala,
édes társaság,
Ne hagyj el,
sem éjjel, sem nappal,
ha békén hagysz,
mi lesz belőlem,
angyalom,
imádkozz értem Istenhez.

verifyserptrade

Ne másolj másokat, inkább készíts saját tartalmat.

Görgess fel