Hahahel 2

Hahahel

Hahahel

 

HAHAHEL:

Attribuut: God in 3 personen (God geopenbaard)

Planeet: Zon.

Angelic Choir: Principalities.

Sephirah: Tiferet.

Regentschapsuren: van 13.20 tot 13.40 uur.

Er wordt een beroep op gedaan:

  • Om standvastig te zijn in onze evolutie.
  • Volg het licht van de liefde.
  • Keer terug naar het geloof van God.
  • Bescherm ons tegen calamiteiten.

Degenen die onder jouw regentschap geboren zijn:

Hij die onder zijn regentschap geboren is, houdt van de waarheid en is gehoorzaam aan zijn plichten en verplichtingen. Sterke concentratiekracht en wijsheid om te onderscheiden en te beoordelen. Hij wordt op natuurlijke wijze geconfronteerd met problemen en in zijn bestaan voelt hij dat God een grote zending voor hem in petto heeft, maar hij weet nooit wanneer die zal beginnen. Waarschijnlijk begint zijn missie wanneer hij de ideale partner vindt, want de vervulling van deze missie moet worden begeleid door de persoon van wie hij houdt. Hij zal bereid zijn om kinderen te krijgen, zodat ze doorgaan met de leer van de waarheid. De engel van het regentschap geeft haar ook de gave van communicatie, charisma en de mogelijkheid om te leren over de meest uiteenlopende zaken, voornamelijk op het esoterische gebied. Hij zal waarschijnlijk heel vroeg beginnen te werken, met de neiging om te werken in verband met spiritualiteit. Hij zal de waarheid zoeken in de leer van de grote meesters door zijn studie van de apocriefe boeken (die niet voor de Bijbel zijn gekanaliseerd) te verdiepen, en zal altijd ten dienste van God staan. Hij zal altijd op zoek gaan naar harmonie en mensen leren samen te leven in een nieuwe religie, een religie die de tempel overstijgt en uit het hart komt. Hij zal veel vrienden en volgelingen van zijn ideeën hebben en wellicht opvattingen hebben die in strijd zijn met andere religies. Hij zal een specialist zijn in religieuze dialecten en een expert in het ontcijferen van heilige gegevens. Een grote transformator van de wereld, hij zal een prachtig leven leiden en gelukkig zijn. [/sociallocker]

Bijbelcitaat:

Heer, verlos me van de liggende lippen...
en van de liegende tongen.

Psalm 120:2

HAHAHEL: 'DE HOGEPRIESTER

De klokken van de hoge toren van de kerk luidden helaas op die koude winterochtend.

Bij deze gelegenheid hadden ze de onaangename opdracht om het verlies van een geliefde aan te kondigen, maar ook met dat mededogen klopte hij aan bij de poorten van de hemel waar hij met vreugde en blijdschap ontvangen zou worden.

Hahamia, was 40 jaar lang de Hogepriester van het koninkrijk Hoch geweest en er was geen enkele inwoner die niet van hem hield. Zijn goedheid, zijn menselijkheid, zijn wijsheid had de harten van allen gewonnen en nu konden ze het niet laten om egoïstisch te zijn over zijn vertrek.

De koning van Hoch was diep ontroerd. Habamiah was als een tweede vader geweest, en zijn hele leven lang had hij nooit een wijzer wezen gekend. Zijn spirituele leiding en advies hadden hem in staat gesteld om al die jaren in de meest prachtige vrede te regeren.

- Wie zou Habamiah vervangen? -opgedragen aan de koning in die moeilijke momenten.

Velen waren de leerlingen die de wijze man onder zijn hoede had, maar tot nu toe had geen van hen hun effectiviteit als priester bewezen.

De Monarch vreesde dat hij geen geschikte vervanger zou vinden, en daarom riep hij de Grote Raad bijeen en gaf hij uiting aan zijn bezorgdheid.

-Mijn vrienden, het koninkrijk heeft geen spirituele gids meer en zoals jullie weten kunnen we niet regeren als een van de twee zuilen van de Tempel ontbreekt. Ik heb jullie samengebracht om hem te adviseren welke kant ik op moet gaan. Wie neemt zijn plaats in? -waarschuwde de koning.

-We delen uw bezorgdheid, Uwe Majesteit," zei een van de oudsten, "en we dachten dat er onder de leerlingen iemand moet zijn die de wijze Habamia kan vervangen.

-Je moet, je moet... -Claim de boze koning. Ik wil geen veronderstellingen, ik wil feiten.

-Laat ons hen testen," zei een andere ouderling, "laat ons hen vragen een ritueel te bedenken dat het begraven van Meester Habamia waardig is. Degene die het het beste doet, zal zijn plaats innemen.

Dit werd aan de vier kandidaten gecommuniceerd en zij gingen aan de slag. Na twee dagen was het werk klaar, en ze presenteerden het aan de raad van oudsten, voorafgegaan door de koning.

De eerste van de aspiranten hield zich bezig met het prijzen van hun grootsheid. Hij verheerlijkte zijn naam door hem met God te vergelijken.

De tweede maakte een poëtische zang die de zuiverheid van de meester zoet verheft.

De derde schreef hij een lange toespraak waarin hij het leven van de wijze vertelde.

De kamer daarentegen had helemaal niets geschreven, maar toen hij werd gevraagd, zei hij:

-Ons hart is verdrietig omdat we afscheid hebben genomen van een vriend, van een Meester. maar laten we niet vergeten dat hij ook een mens is, en dat de menselijke ziel niet tot deze wereld behoort. Zijn thuisland ligt buiten deze grenzen, waar de harmonie van de door God geschapen sferen heerst. Laten we daarom ons hart verheffen en de Schepper vragen begeleid uw stappen op het pad van het Licht, zodat het er spoedig mee kan opgaan.

Die aspirant was Hahahel, en met zijn woorden won hij ieders vertrouwen.

Vanaf die dag zou Hahahel de nieuwe spirituele gids zijn, en hij zou het ook doen, die de afwezigheid van Habamiah niet zou missen.

Einde

Scroll naar boven