Welke is mijn beschermengel?

Uw beschermengel is een geschenk dat God voor jou heeft geschapen. Ze zijn misschien niet zichtbaar omdat ze als een bovennatuurlijke entiteit worden beschouwd of ze nemen niet direct contact met ons op, maar ze worden ons wel geopenbaard via subtiele tekens. Het is misschien de vraag of ze echt bestaan of niet, maar we hebben reden om te geloven dat ze bestaan! De volksdevotie is onmiskenbaar in de katholieke kerk.

Ontdek hieronder de naam van uw beschermengel volgens uw geboortedatum:

JANUARIUS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

APRIL
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
JULIER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
OCTOBER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
FEBRUARY
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             

KIEZEN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
AUGUST
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
NOVEMBER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
MARCH
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

JUNE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
SEPTEMBER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
DECEMBER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Er zijn 7 tekens waar je op kunt letten als je denkt dat onze beschermengel met je probeert te praten:

  1. Geur: Zijn er momenten geweest dat je je aangetrokken voelde tot een zoete geur, maar er niet achter kwam waar die vandaan kwam? Geuren zoals deze worden verondersteld de aanwezigheid van onze beschermengel aan te geven. De volgende keer dat je deze sensatie voelt, kun je je veilig voelen, wetende dat iemand je beschermt.
  2. Engelenwolken: Er zijn momenten waarop je naar de hemel kijkt en een willekeurige wolk in de vorm van een engel vindt. Sommigen noemen dit misschien toeval, maar men gelooft dat dit een teken kan zijn dat onze beschermengel in de buurt is.
  3. Veer op je pad: Als je een veer op je pad tegenkomt terwijl je loopt, wordt het beschouwd als een van de sterkste indicatoren dat de aanwezigheid van een engel om je heen is.
  4. Baby's en huisdieren: Baby's en huisdieren zijn van nature pure en onschuldige zielen. Ze worden verondersteld zeer opmerkzaam te zijn op de aanwezigheid van een engel. Als u dus een baby ziet die naar het plafond kijkt en lacht of als uw huisdier zich ergens concentreert waar niets is, kan het betekenen dat u zich in de aanwezigheid van een beschermengel bevindt.
  5. Munten: Zijn er momenten in je leven geweest dat je op vreemde plaatsen of ergens waar je niet verwachtte dat ze zouden zijn, munten hebt gevonden? Dit teken toont de sterke steun van uw engel voor u en is een van de manieren waarop ze met ons omgaan.
  6. Muziek: Net als bij geuren kan muziek een teken zijn dat je engel bij je is. Er kunnen momenten zijn waarop je rustgevende, kalmerende muziek in je oren krijgt of van binnenuit komt. Je kunt misschien niet uitleggen waar de melodie vandaan komt of waarom je er naar luistert, maar het geeft wel de aanwezigheid van onze engel aan.
  7. Heldere lichten: Is het je ooit opgevallen dat vreemde felle lichten even verschijnen en dan verdwijnen? Er zijn momenten dat mensen eventjes flitsen van kleur hebben gezien voordat ze weggaan. Dit geeft aan dat onze engel dichtbij is, dus probeer kalm te blijven in de wetenschap van zijn aanwezigheid!

Bid dit krachtige gebed tot je beschermengel om je te beschermen tegen alle kwaad...

Het gebed is een alternatief voor het populaire "Engel van God" gebed.

Velen zijn bekend met het gebed van de "Engel van God" tot de beschermengel. Het is een eenvoudig gebed, onderwezen aan kinderen en bewaard gebleven in de volwassenheid. Het is echter niet het enige gebed in de rijke schatkamer van gebeden van de katholieke kerk.

Onder de vele verschillende gebeden die je tegen je beschermengel kunt zeggen, is hieronder een ander alternatief. Het is een uitgebreid gebed dat de verschillende activiteiten van onze engelen belicht. Het gebed herinnert ons eraan dat onze heilige engelen machtige voorbidders zijn die ons voortdurend beschermen tegen het kwaad en ons proberen te behoeden voor de zonde. Ze ondersteunen ons elke dag en bieden onzichtbare hulp die we meestal nooit merken.

Onze beschermengelen zijn onze ware "metgezellen" in het leven, dagelijks bij ons op onze reis naar de heiligheid. Als u op zoek bent naar een gebed dat u zal helpen om deze prachtige realiteit te herinneren, dan is hier een gebed dat dagelijks kan worden gebeden en dat u kan helpen om een diepere relatie met hen te verstevigen.

Trouwe metgezel, door God aangesteld om mijn voogd, mijn beschermer en verdediger te zijn, en die nooit mijn zijde verlaat, hoe zal ik U ooit bedanken voor Uw trouw en liefde, en voor alle voordelen die U mij hebt geschonken? U waakt over mij terwijl ik slaap; u troost mij als ik verdrietig ben; u wekt mij op als ik neerval; u vermijdt de gevaren die mij bedreigen; u waarschuwt mij voor hen die komen; u keert mij van de zonde af en wekt mij op tot het goede; u spoort mij aan tot boetedoening als ik val en u verzoent mij met God.

Lang geleden had ik in de hel geworpen moeten worden, tenzij je door je gebeden de toorn van God van mij had afgewend. Laat me niet in de steek, laat me nooit in de steek, ik smeek u, maar troost me toch in tegenspoed, beteugel me in welvaart, verdedig me in gevaar, help me in verleiding, opdat ik op een bepaald moment van gevaar eronder zou vallen. Bied voor de Goddelijke Majesteit mijn gebeden en gekreun aan, en al mijn werken van vroomheid, en laat me volharden in de genade tot ik het eeuwige leven bereik. Amen.

Beschermengel

5 verbazingwekkende feiten over onze engel als beschermer

We hebben veel te danken aan onze Serving Angels, die ons meestal bewaken en beschermen zonder dat we het weten.

"Zie dat u geen van deze kleintjes veracht, want ik zeg u dat onze engelen in de hemel altijd het gezicht van mijn Vader in de hemel zien" (Matteüs 18:10).

Op 2 oktober wordt in de katholieke kerk het feest van de Heilige Beschermengelen gevierd. In 1670 heeft Paus Clemens X deze dag in de universele kalender vastgelegd als een dag om onze engelen te eren die ons elke dag beschermen omdat het hun missie is om te beschermen.

Hoewel de meeste aandacht op deze dag is gewijd aan de persoonlijke engelen, is het een traditie in de kerk (onderwezen door theologen als St. Thomas van Aquino) dat elk land, elke stad, elk bisdom en elke parochie zijn eigen beschermengel heeft.

Het zijn dienaren en boodschappers van God, gewikkeld in een groot mysterie. Soms berichten de kranten over wonderen wanneer iemand door een mysterieus figuur van een ongeluk wordt gered en vaak nooit meer wordt gezien.

We zijn veel verschuldigd aan onze Guardian Angels, die ons meestal zonder onze kennis bewaken en beschermen. Zij komen in stilte tussenbeide en vervullen hun taak met de grootst mogelijke nederigheid.

Om ons te helpen deze "hemelse helpers" te waarderen, zijn hier 5 verbazingwekkende feiten over onze Guardian Angels die hemelse hiërarchieën:

1) Elke persoon in de wereld heeft een beschermengel (al dan niet christelijk).

Theologen geloven en YOUCAT bevestigt dat "ieder mens een beschermengel van God ontvangt" (nr. 55). Dit komt overeen met de Heilige Schrift, de leringen van de heiligen Thomas van Aquino, Basilius en Hiëronymus, evenals de ervaringen van niet-christenen die geloven dat ze werden geholpen door een beschermengel. Het christelijke leven heeft ons geleerd over deze wezens van licht.

Mike Aquilina schrijft over zo'n ervaring van een vriend die hij ontmoette in zijn boek Angels of God:

"Een vriend van mij, een opmerkelijke Harvard opgeleide filosoof, was een ongelovige toen hij jong was. Op een dag zwom hij in de oceaan, en de onderstroom sleepte hem naar buiten. Hij wist dat hij verdronk, zonder hoop op redding, toen een sterke arm hem plotseling vastgreep en naar de wal sleepte. Zijn redder was een grote, gespierde man. Toen mijn vriend probeerde hem te bedanken, lachte de man hem uit en verdween toen. Dit was een mijlpaal in de bekeringsreis van mijn vriend.

2) Engelen worden aan het begin van het leven genoemd.

Zoals de Catechismus uitlegt: "Vanaf het begin tot aan de dood wordt het menselijk leven omringd door zijn waakzaamheid en voorspraak" (KKK 336). Deze uitspraak doet sommigen geloven (bijvoorbeeld St. Anselm) dat engelen worden genoemd op het moment van de vereniging van lichaam en ziel in de baarmoeder. Als het waar is (het wordt niet dogmatisch gezegd en daarom is het discutabel), dan volgt dat zwangere vrouwen twee Guardian Angels hebben die voor hen en hun kinderen zorgen.

3) Engelen hebben namen, maar God geeft ze namen

De katholieke traditie heeft ons dat opgedragen,

"De praktijk van het toekennen van namen aan de Heilige Engelen moet worden ontmoedigd, behalve in het geval van Gabriël, Rafaël en Michaël, waarvan de namen in de Heilige Schrift staan. (Congregatie voor de Goddelijke Aanbidding en de Sacramenten, Repertorium van de Volksvroomheid, n. 217, 2001).

De redenering hierachter is dat een naam een bepaalde mate van autoriteit over een andere persoon bevat. Als ik je naam ken, kan ik je altijd bellen en kan ik een zekere autoriteit over je voelen. We hebben geen gezag over onze Guardian Angels. Ze rapporteren maar aan één commandant: God zelf. We kunnen hen om hulp of bijstand vragen, maar we moeten niet het gevoel hebben dat ze tot onze beschikking staan.

De kerk ontmoedigt ons dan om onze engelen een naam te geven, omdat we een naam in gebed kunnen ontvangen, maar deze is misschien niet goddelijk geïnspireerd. Het kan worden beïnvloed door de duivel of door onze eigen menselijke gedachten. We hebben slechts drie bevestigde engelennamen in de Schrift en daarom zijn alle andere namen die we ontvangen moeilijk te bevestigen als geïnspireerd door God.

Beschermengel
Beschermengel

4) We worden geen Beschermengelen als we sterven...

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kunnen we op geen enkele manier engelen worden na de dood. Als we sterven, kunnen we op dit moment van ons lichaam worden gescheiden, maar aan het eind van de tijd zullen we met hen worden herenigd. We worden geen engelen terwijl we wachten. Alle engelen werden in het begin van de tijd in één moment van de schepping geschapen.

Denk aan de woorden van Gods genade aan de profeet Jeremia: "Voordat ik u in de baarmoeder vormde, kende ik u, en voordat u werd geboren, wijdde ik u in" (Jeremia 1:5).

God had een beschermengel voor je in gedachten toen Hij de wereld schiep.

5) Guardian Angels zijn hier om ons te helpen

De Catechismus beschrijft een beschermengel als een "herder" die ons moet beschermen en naar het eeuwige leven moet leiden. Hun belangrijkste doel is om ons te helpen om naar de hemel te komen, en we worden aangemoedigd om dagelijks tot hen te bidden en hen om hulp te vragen in elke behoefte.

De Kerk biedt een uitstekend gebed dat door jong en oud kan worden gebeden:

Engel van God,
mijn geliefde voogd,
Aan wie de onvoorwaardelijke liefde van God
sluit me hier op,

Altijd deze dag,
om aan mijn zijde te staan,
Om te verlichten en te beschermen,
Heerser en gids.
Amen.

Gebed tot de beschermengel

Guardian Angel,
zoet gezelschap,
Laat me niet in de steek,
noch 's nachts, noch overdag,
tot je rust
in de armen van
Jezus, Jozef en Maria.

Een andere versie van de Guardian Angel:

Mijn beschermengel,
zoet gezelschap,
Laat me niet in de steek,
noch 's nachts, noch overdag,
als je me met rust laat,
wat er van mij zal worden,
Mijn kleine engel,
bid tot God voor mij.

verifyserptrade

Kopieer anderen niet, maak beter uw eigen inhoud.

Scroll naar boven